Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Østjylland
799Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 557 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet(48725)
9,5
(277)
9,7
(140)
9,4
(140)
9,6
(557)
 479 Børns kompetenceudvikling 0-5 år(44299)
9,5
(239)
9,7
(120)
9,3
(120)
9,5
(479)
 290 Børns sproglige udvikling 1(48731)
9,4
(142)
9,7
(74)
9,7
(74)
9,6
(290)
 308 Den styrkede pædagogiske læreplan(48384)
9,0
(152)
9,2
(78)
9,0
(78)
9,1
(308)
 479 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)
9,5
(239)
9,7
(120)
9,3
(120)
9,5
(479)
 356 Injektion af medicin(47968)
9,2
(176)
9,2
(90)
9,3
(90)
9,2
(356)
 479 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2(48735)
9,5
(239)
9,7
(120)
9,3
(120)
9,5
(479)
 479 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
9,5
(239)
9,7
(120)
9,3
(120)
9,5
(479)
 332 Medicinadministration(48101)
8,5
(166)
9,2
(84)
9,0
(82)
8,8
(332)
 208 Omsorg for personer med demens(44327)
8,1
(104)
6,9
(52)
6,9
(52)
7,5
(208)
 247 Pædagogiske metoder i ældreplejen(40999)
8,0
(124)
8,9
(62)
8,2
(61)
8,3
(247)
 U Farmakologi i psykiatrien(48102)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forflytning og speciallejring(05285 2)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hvad fejler den syge?(05286 1)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning(48381)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anbragte børns udvikling(45315)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns kommunikation og sprog 2(48732)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Patientrelateret arbejde med døende og afdøde(46836)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns motorik, sansning og bevægelse 1(48734)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Patienttransport og forflytning m.v.(03848 3)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet som familieplejer(47873)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit9,29,49,19,2
  Antal besvarelser(2097)(1060)(1057)(4214)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.