Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
3324Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 197 Arbejde med sindslidende med misbrug(40599)
8,5
(97)
8,4
(50)
8,1
(50)
8,4
(197)
 598 Arbejdet med børn i udsatte positioner(48726)
8,9
(300)
8,8
(148)
8,4
(150)
8,7
(598)
 598 Arbejdet som dagplejer(42918)
8,9
(300)
8,8
(148)
8,4
(150)
8,7
(598)
 1.054 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job(48050)
7,7
(530)
8,9
(263)
8,4
(261)
8,2
(1054)
 673 Borgere med misbrugsproblemer(47259)
8,6
(336)
8,9
(169)
8,4
(168)
8,6
(673)
 901 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet(48725)
9,0
(451)
9,0
(224)
8,5
(226)
8,9
(901)
 445 Den styrkede pædagogiske læreplan(48384)
9,1
(223)
9,3
(110)
8,7
(112)
9,1
(445)
 368 Injektion af medicin(47968)
9,0
(184)
8,9
(92)
8,8
(92)
8,9
(368)
 2.043 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)
8,1
(1026)
9,1
(508)
8,8
(509)
8,5
(2043)
 315 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)
8,3
(158)
8,7
(78)
7,9
(79)
8,3
(315)
 304 Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
7,5
(150)
9,1
(77)
8,9
(77)
8,3
(304)
 275 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)
8,9
(140)
9,0
(67)
8,8
(68)
8,9
(275)
 605 Medicinadministration(48101)
7,9
(304)
8,5
(152)
7,4
(149)
7,9
(605)
 332 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
7,8
(168)
8,4
(84)
8,0
(80)
8,0
(332)
 289 Medvirken ved medicinadministration(49489)
8,5
(143)
9,4
(74)
8,9
(72)
8,8
(289)
 928 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde(48670)
8,6
(467)
9,2
(231)
8,9
(230)
8,8
(928)
 903 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
9,0
(452)
9,3
(225)
9,2
(226)
9,1
(903)
 628 Omsorg for personer med demens(44327)
8,6
(317)
9,0
(157)
8,9
(154)
8,8
(628)
 561 Palliativ omsorg for mennesker med demens(42900)
8,5
(282)
8,3
(139)
8,3
(140)
8,4
(561)
 4.170 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
8,8
(2086)
9,2
(1047)
9,0
(1037)
8,9
(4170)
 3.185 Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
8,9
(1588)
9,1
(800)
8,9
(797)
8,9
(3185)
 998 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
9,0
(498)
8,7
(252)
8,3
(248)
8,7
(998)
 368 Samarbejde med pårørende(45602)
8,8
(183)
8,9
(92)
8,9
(93)
8,8
(368)
 340 Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)
8,8
(170)
9,3
(86)
9,2
(84)
9,1
(340)
 3.050 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
8,8
(1525)
9,0
(763)
8,8
(762)
8,8
(3050)
 U Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(48040)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejledning i forflytning(40935)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Psykiatrisk suppleringsuddannelse(42684)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Træning af borgere i eget hjem(47262)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde(48563)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Unge i udsatte positioner(48698)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sang & musik i relationen med mennesker med demens(48089)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring(48382)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud(40627)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Assistenten som nøgleperson(47748)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I(48879)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med totalkommunikation(47257)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal(48390)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Farmakologi i somatikken(45673)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hospicemetoder i praksis(43436)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medvirken til rehabilitering(40126)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rehabilitering som arbejdsform(40125)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,69,08,78,8
  Antal besvarelser(12078)(6036)(6014)(24128)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.