Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Juul
7181Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 973 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,7
(481)
8,3
(247)
8,2
(245)
8,0
(973)
 1.320 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
7,2
(660)
8,4
(332)
7,7
(328)
7,6
(1320)
 2.097 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
7,4
(1041)
8,8
(531)
8,3
(525)
8,0
(2097)
 1.381 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,7
(687)
8,7
(350)
8,3
(344)
8,1
(1381)
 5.788 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,1
(2879)
8,9
(1460)
8,5
(1449)
7,9
(5788)
 2.073 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,7
(998)
8,7
(544)
8,5
(531)
8,2
(2073)
 624 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
7,9
(311)
9,3
(158)
8,9
(155)
8,5
(624)
 2.122 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,7
(1017)
8,7
(559)
8,5
(546)
8,2
(2122)
 874 Billettering og kundeservice(45288)
8,3
(417)
9,2
(229)
9,1
(228)
8,8
(874)
 5.788 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,1
(2879)
8,9
(1460)
8,5
(1449)
7,9
(5788)
 3.478 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,5
(1728)
8,8
(881)
8,3
(869)
8,0
(3478)
 262 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
6,4
(132)
8,3
(64)
7,9
(66)
7,3
(262)
 1.794 Godstransport med lastbil(47854)
7,9
(871)
8,6
(463)
7,6
(460)
8,0
(1794)
 6.075 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,8
(3066)
8,9
(1525)
8,6
(1484)
8,3
(6075)
 2.102 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,7
(1010)
8,7
(552)
8,5
(540)
8,1
(2102)
 190 Kunde/leverandørforhold for operatører(45363)
7,8
(97)
8,0
(49)
6,8
(44)
7,6
(190)
 2.044 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,4
(989)
8,1
(531)
7,4
(524)
7,6
(2044)
 10.386 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,3
(5172)
8,8
(2621)
8,4
(2593)
7,9
(10386)
 946 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,1
(459)
7,7
(244)
7,0
(243)
7,2
(946)
 910 Personbefordring med bus(40531)
7,7
(426)
8,5
(242)
7,7
(242)
7,9
(910)
 1.475 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,7
(743)
8,4
(368)
7,8
(364)
7,9
(1475)
 1.036 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,4
(523)
8,3
(260)
7,6
(253)
7,7
(1036)
 1.358 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
7,5
(684)
8,8
(340)
8,6
(334)
8,1
(1358)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Videndeling og læring for medarbejdere(45369)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Specialiseringskursus - Klasse 1(47703)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation(42411)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,48,78,38,0
  Antal besvarelser(27270)(14010)(13816)(55096)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.