Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
2264Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 326 Affald - fraktioner(49329)
8,3
(163)
9,1
(81)
8,4
(82)
8,5
(326)
 258 Anvendelse af motorsav 1(44364)
8,6
(130)
8,8
(64)
8,8
(64)
8,7
(258)
 208 Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp(48567)
7,1
(105)
8,0
(51)
8,1
(52)
7,6
(208)
 326 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049)
8,3
(163)
9,1
(81)
8,4
(82)
8,5
(326)
 272 Basiskursus for anlægsgartnere(47690)
7,6
(134)
8,3
(70)
8,4
(68)
8,0
(272)
 198 Betjening af personlifte(43488)
7,7
(100)
7,8
(50)
7,9
(48)
7,8
(198)
 233 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask(42302)
6,9
(113)
7,2
(60)
6,6
(60)
6,9
(233)
 302 Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
8,4
(142)
8,7
(81)
8,1
(79)
8,4
(302)
 439 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
8,1
(224)
9,2
(109)
9,4
(106)
8,7
(439)
 1.183 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,4
(597)
8,2
(292)
8,2
(294)
7,8
(1183)
 396 Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde(45140)
7,6
(203)
8,3
(97)
8,3
(96)
7,9
(396)
 1.438 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,0
(719)
8,8
(362)
8,6
(357)
8,3
(1438)
 326 Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik(43478)
8,3
(163)
9,1
(81)
8,4
(82)
8,5
(326)
 193 Grundlæggende beskæring(40842)
9,0
(95)
9,0
(49)
8,8
(49)
8,9
(193)
 673 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
8,0
(338)
8,1
(167)
8,1
(168)
8,1
(673)
 262 Konflikthåndtering(46493)
7,0
(133)
8,0
(65)
7,4
(64)
7,3
(262)
 256 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion(45370)
5,9
(128)
6,4
(65)
6,1
(63)
6,1
(256)
 208 Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner(48200)
8,3
(104)
8,1
(52)
8,2
(52)
8,2
(208)
 617 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner(48142)
7,5
(311)
8,2
(154)
8,1
(152)
7,8
(617)
 267 PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse(42905)
8,2
(134)
9,1
(66)
9,0
(67)
8,6
(267)
 973 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
7,8
(487)
8,5
(244)
8,6
(242)
8,2
(973)
 920 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
7,8
(467)
8,5
(227)
8,6
(226)
8,2
(920)
 359 Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer(45845)
8,9
(177)
9,2
(92)
9,2
(90)
9,1
(359)
 1.999 Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
7,9
(1008)
8,5
(493)
8,3
(498)
8,2
(1999)
 763 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
7,0
(381)
7,6
(192)
7,6
(190)
7,3
(763)
 U Dyreværnsloven(46556)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dyrevelfærd(46555)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Planter i plantekummer(40869)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantehåndtering(40868)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Miljø og arbejdsmiljø ved dyrehold(46562)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fuger - fugning ved vinduer og døre(40163)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mikrobiologi ved dyrehold(46561)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Planteliv, økologi og miljølære(45728)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kunde/leverandørforhold for operatører(45363)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Daglig pasning af dyr i dyrehandler(46554)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Avl og genetik hos dyr(46553)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde i teams(49376)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lufttæthed v. renovering af ydervægge(48201)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvikling af teams(49382)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anlæg i betonsten, buede linier(42307)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Årstidens blomsterbinderi(40462)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dyrevelfærd(03041 2)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ATEX, anvendelse(40191)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.(42305)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner(42309)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter(47429)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Digital efterbehandling/videofilformater og workfl(49049)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af stauder i grønne anlæg(44615)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Den personlige uddannelses- og jobplan(40041)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien(48864)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende anlægsteknik(47803)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterdesign til begivenheder og højtider (40720)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Design - Målgruppe og budskab(46779)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion(45910)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien(40274)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anlæg i beton-, natursten og træ(42384)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig matematik(47669)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejde på eller nær spænding - introduktion(48080)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 2(48063)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ressourcestrømme og affaldshåndtering(47123)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Faglig læsning(47670)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Træer og buske om sommeren(42395)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg(47691)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat.(47200)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat(42389)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader(45858)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vedligeholdelse af "grønne" maskiner(47736)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 2(44360)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forhandlercertifikat, plantebeskyttelsesmidler(47757)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje(47882)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tegningsforståelse i træ-og møbelindustri(48857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig regning(47668)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.(45588)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder(48391)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemstilladser - opstilling mv.(44004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner(04669 2)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Begravelsesbinderi og vareeksponering(45227)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Særlige dyregrupper(09802 1)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet(40512)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ukrudtbekæmpelse uden kemi(46661)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sjakbajs - Service og kundepleje(40513)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg (40844)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs(40507)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tilstands og udførelseskrav, grønne områder mm. (40834)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kendskab til udførelse af dyreforsøg(12581 3)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kreative støbeteknik i grønne anlæg(46848)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Netværk - grundlæggende(48953)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde i grupper i virksomheden(45983)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,48,38,1
  Antal besvarelser(6719)(3345)(3331)(13395)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.