Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Professionshøjskolen UC Syddanmark
4050Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019, 1. Kvartal 2020
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 448 Anbragte børns udvikling(45315)
8,3
(221)
7,7
(114)
6,9
(113)
7,8
(448)
 198 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
8,9
(94)
8,6
(52)
8,2
(52)
8,7
(198)
 448 Arbejdet med anbragte børns livshistorie(40624)
8,3
(221)
7,7
(114)
6,9
(113)
7,8
(448)
 448 Arbejdet med børn i udsatte positioner(48726)
8,3
(221)
7,7
(114)
6,9
(113)
7,8
(448)
 963 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal(48390)
9,1
(481)
8,8
(241)
8,5
(241)
8,9
(963)
 310 Arbejdet som dagplejer(42918)
8,9
(154)
8,9
(78)
7,7
(78)
8,6
(310)
 581 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet(48725)
9,3
(289)
9,2
(147)
9,1
(145)
9,2
(581)
 217 Børn og unge med angst(48765)
9,1
(109)
8,6
(56)
8,5
(52)
8,8
(217)
 217 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre(40961)
9,1
(109)
8,6
(56)
8,5
(52)
8,8
(217)
 963 Børns motorik, sansning og bevægelse 1(48734)
9,0
(481)
8,9
(241)
8,9
(241)
8,9
(963)
 305 De retlige rammers betydning for plejefamilien(49492)
8,7
(149)
8,2
(78)
8,0
(78)
8,4
(305)
 5.952 Den styrkede pædagogiske læreplan(48384)
8,7
(2970)
8,6
(1491)
8,2
(1491)
8,5
(5952)
 524 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)
8,8
(260)
9,0
(132)
8,4
(132)
8,8
(524)
 2.423 Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489)
9,0
(1209)
9,4
(608)
8,8
(606)
9,1
(2423)
 2.423 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955)
9,0
(1209)
9,4
(608)
8,8
(606)
9,1
(2423)
 2.423 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)
9,0
(1209)
9,4
(608)
8,8
(606)
9,1
(2423)
 2.579 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)
8,8
(1286)
9,2
(648)
8,7
(645)
8,9
(2579)
 2.223 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet(40144)
9,0
(1109)
9,4
(558)
8,8
(556)
9,1
(2223)
 2.693 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274)
9,0
(1343)
9,3
(676)
8,8
(674)
9,0
(2693)
 680 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2(48735)
8,8
(337)
8,5
(171)
8,5
(172)
8,7
(680)
 747 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser(47981)
9,3
(372)
9,1
(187)
9,1
(188)
9,2
(747)
 448 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde(48670)
8,3
(221)
7,7
(114)
6,9
(113)
7,8
(448)
 747 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
9,3
(372)
9,1
(187)
9,1
(188)
9,2
(747)
 298 Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde(48563)
9,4
(150)
9,4
(74)
9,2
(74)
9,3
(298)
 208 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(48040)
7,8
(104)
7,9
(52)
7,5
(52)
7,7
(208)
 456 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)
7,7
(222)
7,7
(117)
7,2
(117)
7,6
(456)
 217 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område(44312)
9,1
(109)
8,6
(56)
8,5
(52)
8,8
(217)
 217 Støtte ved selvskadende adfærd(42901)
9,1
(109)
8,6
(56)
8,5
(52)
8,8
(217)
 U Børn og natur(44771)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns udtryksformer(44300)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns kompetenceudvikling 0-5 år(44299)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plejebarnets relation til plejefamiliens børn(45746)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk(47468)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Leg og læring med digitale medier i dagtilbud(47732)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns sproglige udvikling 1(48731)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns kommunikation og sprog 2(48732)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teater og drama i pædagogisk arbejde(44798)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Interkulturel pædagogik(42659)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns leg(42660)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,99,08,58,8
  Antal besvarelser(15120)(7634)(7602)(30356)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.