Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
234Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 650 Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
7,3
(326)
8,1
(162)
7,7
(162)
7,6
(650)
 441 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
7,9
(218)
8,4
(112)
7,0
(111)
7,8
(441)
 U Arbejde med plejebørn i puberteten(40157)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hospicemetoder i praksis(43436)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns kompetenceudvikling 0-5 år(44299)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pædagogiske læreplaner i dagtilbud(43691)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns motorik, sansning og bevægelse(44262)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,27,47,7
  Antal besvarelser(544)(274)(273)(1091)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.