Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
318Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 373 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat gartneri(47586)
6,0
(185)
6,9
(94)
6,8
(94)
6,5
(373)
 466 Ressourcekøkkenet - bæredygtig madfremstilling(48022)
5,2
(234)
5,2
(114)
4,9
(118)
5,1
(466)
 472 Samarbejde i grupper i virksomheden(45983)
7,3
(232)
8,2
(121)
7,8
(119)
7,7
(472)
 U Begravelsesbinderi og vareeksponering(45227)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave(42383)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CIP inden for mejeriindustrien(45470)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Chokoladefremstilling til professionel brug(46930)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Transport af mælk og mejeriprodukter(40715)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterdesign til begivenheder og højtider (40720)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Etablering af selvstyrende grupper(45364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systematisk problemløsning for operatører(43939)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Årstidens blomsterbinderi(40462)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Procesoptimering i relation til mejeriproduktion(40968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mejerihygiejne og egenkontrol(45455)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit6,26,86,56,4
  Antal besvarelser(651)(329)(331)(1311)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.