Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
2065Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 340 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937)
7,6
(169)
8,8
(86)
8,6
(85)
8,2
(340)
 359 Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465)
8,6
(179)
9,4
(90)
9,3
(90)
9,0
(359)
 222 Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
6,6
(108)
6,8
(57)
6,8
(57)
6,7
(222)
 493 Arbejde på eller nær spænding - introduktion(48080)
6,6
(246)
8,0
(123)
8,2
(124)
7,4
(493)
 1.309 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)
7,4
(635)
9,0
(334)
8,7
(340)
8,2
(1309)
 1.123 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,8
(557)
8,9
(284)
8,7
(282)
8,3
(1123)
 2.426 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,2
(1211)
9,1
(608)
9,0
(607)
8,6
(2426)
 630 Kvalitetsstyring i virksomheden(45371)
7,1
(313)
8,3
(160)
8,2
(157)
7,7
(630)
 298 L-AUS ajourføring for el-sagkyndige(48205)
7,2
(150)
8,8
(73)
8,9
(75)
8,0
(298)
 310 L-AUS, tavle- og installationsarbejde(44755)
6,7
(154)
7,2
(78)
7,0
(78)
6,9
(310)
 202 Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære.(43393)
7,8
(100)
9,5
(50)
9,3
(52)
8,6
(202)
 368 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)
8,1
(184)
8,4
(93)
8,7
(91)
8,3
(368)
 357 Optimering ved 5S af den administrative funktion(40371)
7,7
(177)
8,7
(90)
8,9
(90)
8,3
(357)
 513 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996)
7,3
(255)
9,0
(131)
8,6
(127)
8,1
(513)
 326 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
8,0
(159)
9,0
(84)
8,6
(83)
8,4
(326)
 338 Robotbetjening for operatører(42839)
7,9
(169)
8,9
(84)
8,3
(85)
8,3
(338)
 338 Robotter i industrien for operatører(42838)
7,9
(169)
8,9
(84)
8,3
(85)
8,3
(338)
 988 Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
7,7
(493)
8,2
(248)
7,9
(247)
7,9
(988)
 596 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
7,4
(301)
8,5
(147)
8,2
(148)
7,9
(596)
 230 Værdibaserede arbejdspladser(45368)
7,6
(116)
8,4
(58)
8,0
(56)
7,9
(230)
 U Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem(47216)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opstillinger og layout i tekst(47215)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opstilling og analyse af årsregnskabet(45972)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tandrensning(48046)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(47379)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af periodisk beregning og registrering(47382)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U GPS målsætning(47426)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(47381)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC(47286)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forebyggelse af gingivitis og parodontitis(48098)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner (40246)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram(47212)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fremføring og overflade, træ(44194)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC(47137)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien(40274)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvend informationer fra internettet til jobbrug(46491)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC drejning, overvågning og produktion(47448)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg(42034)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel(42037)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fejlfinding på eltekniske komponeneter i VVS-insta(42036)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede(42039)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indskrivning og formatering af mindre tekster(47217)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndtering og strukturering af længere tekster(47214)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundmaskiner til at save og høvle emner i træ(48409)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af regneark til statistik(41371)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EMC og potentialudligning(44748)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder(48391)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Virksomhedskommunikation med e-mail(46486)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Likviditetsstyring(45959)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Økonomiske styring af lageret(45958)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd(48143)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Placering af resultat- og balancekonti(45965)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Debitorstyring(45964)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kreditorstyring(45961)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konteringsinstrukser(45963)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel(47895)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U E-mail til jobbrug(47293)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos(40114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ændring af eksisterende varmeanlæg(47576)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af pivot-tabeller(40754)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos(40107)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion(47280)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade(40109)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-kants rustfri plade/rør(40108)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC(40111)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos(40112)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Præsentation af tal i regneark(40750)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Effektiv anvendelse af tekstbehandling(40755)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC drejning, programmering med cyklus/dialog(47452)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af store datamængder i regneark(40748)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet)(47455)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Design og automatisering af regneark(44346)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Oprette brugerflader og udskrifter i database(44340)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anhugning af byrder(43931)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Oprettelse af database til jobbrug(44337)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Databasevedligeholdelse til jobbrug(44338)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg(44977)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Certificering inden for gasområdet under 135 kW(42041)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U DeskTop Publishing i virksomheden(44361)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel(42040)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejsning(44451)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/rør pr 136(40099)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC drejning, produktion og emnemåling(47449)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/plade pr 135(40092)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b svejs-stumps rør alle pos(40091)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af pc på arbejdspladsen(45565)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Årsafslutning af bogholderiet(40008)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen(40007)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Effektive, individuelle brugerflader(40022)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personalejura i lønberegning(40012)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lønberegning og lønrapportering(40013)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejsning proces 135(44676)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Energitjek, tekniske installationer(40573)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC plan- og profildrejning, programmering(47450)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet(47451)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj(47431)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndtering med industrirobotter for operatører(47886)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gaffeltruck B for erfarne førere(47641)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Styrkesortering af brædder og planker i nåletræ(40181)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Drejeteknik på konventionel drejebænk(45180)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emnetegning i CAD, introduktion (47424)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage(47593)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gassvejsning af stumpsømme - rør(44726)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter(47425)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emnetegning i retvinklet projektion(47422)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tegningsinformation og -fremstilling (47423)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,78,58,2
  Antal besvarelser(5845)(2962)(2959)(11766)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.