Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
1763Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 594 Kvægproduktion, ajourføring(45303)
8,3
(296)
8,4
(149)
8,4
(149)
8,3
(594)
 8.708 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
7,1
(4233)
8,1
(2220)
8,0
(2255)
7,6
(8708)
 1.170 Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)
8,2
(581)
8,3
(295)
8,1
(294)
8,2
(1170)
 1.626 Produktionsstrategier i landbruget(44980)
7,9
(812)
8,0
(406)
7,9
(408)
7,9
(1626)
 234 Reproduktion i dyrehold, ajourføring(47964)
6,7
(110)
7,1
(62)
6,8
(62)
6,8
(234)
 355 Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget(47913)
7,5
(176)
8,1
(89)
7,6
(90)
7,7
(355)
 458 Svineproduktion, ajourføring(45302)
7,2
(223)
7,0
(118)
6,9
(117)
7,1
(458)
 212 Svineproduktion, fodring(45301)
8,0
(104)
8,1
(54)
8,0
(54)
8,0
(212)
 U Økologisk landbrugsproduktion(42371)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pasning og fodring af husdyr 1(47938)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pasning og fodring af husdyr 2(47939)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,48,18,07,7
  Antal besvarelser(6535)(3393)(3429)(13357)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.