Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Midtjylland ApS
9009Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 2.874 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,0
(1408)
9,1
(740)
8,9
(726)
8,5
(2874)
 1.679 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,5
(836)
9,0
(428)
8,6
(415)
8,2
(1679)
 5.785 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,8
(2877)
9,2
(1459)
8,8
(1449)
8,4
(5785)
 1.531 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,5
(711)
9,5
(407)
9,4
(413)
9,0
(1531)
 2.240 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
6,6
(1106)
8,2
(566)
7,9
(568)
7,3
(2240)
 1.577 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,6
(735)
9,5
(417)
9,4
(425)
9,0
(1577)
 1.488 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,9
(725)
9,2
(384)
8,9
(379)
8,5
(1488)
 8.379 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,7
(4127)
9,1
(2127)
8,8
(2125)
8,3
(8379)
 5.785 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,8
(2877)
9,2
(1459)
8,8
(1449)
8,4
(5785)
 1.788 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,6
(890)
9,0
(455)
8,6
(443)
8,2
(1788)
 326 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
7,9
(159)
7,9
(84)
7,1
(83)
7,7
(326)
 3.431 Godstransport med lastbil(47854)
7,8
(1643)
8,4
(897)
7,7
(891)
7,9
(3431)
 238 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
7,3
(115)
8,3
(62)
6,7
(61)
7,4
(238)
 1.586 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,5
(738)
9,5
(421)
9,4
(427)
9,0
(1586)
 17.464 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(8631)
9,1
(4431)
8,8
(4402)
8,4
(17464)
 2.090 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,2
(992)
8,8
(546)
8,3
(552)
8,4
(2090)
 1.543 Personbefordring med bus(40531)
7,4
(722)
8,2
(409)
7,6
(412)
7,6
(1543)
 9.603 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,7
(4724)
9,1
(2443)
8,9
(2436)
8,4
(9603)
 U Billettering og kundeservice(45288)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation(42411)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og check af rejsehjemmel(45580)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,89,08,78,3
  Antal besvarelser(34016)(17735)(17656)(69407)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.