Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Fyn ApS
3747Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 603 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,5
(295)
9,2
(155)
9,1
(153)
8,8
(603)
 649 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,1
(324)
8,0
(163)
7,4
(162)
7,4
(649)
 2.057 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,2
(1024)
8,9
(521)
8,4
(512)
7,9
(2057)
 1.420 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,2
(690)
9,3
(367)
8,7
(363)
8,6
(1420)
 537 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
5,8
(267)
7,1
(136)
6,4
(134)
6,3
(537)
 1.501 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,2
(731)
9,3
(387)
8,7
(383)
8,6
(1501)
 297 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,5
(149)
8,5
(74)
8,4
(74)
8,0
(297)
 2.673 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,4
(1332)
8,8
(672)
8,4
(669)
8,0
(2673)
 2.065 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,2
(1028)
8,9
(523)
8,4
(514)
7,9
(2065)
 649 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,1
(324)
8,0
(163)
7,4
(162)
7,4
(649)
 1.604 Godstransport med lastbil(47854)
8,0
(784)
8,6
(414)
7,9
(406)
8,2
(1604)
 1.020 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
7,4
(507)
8,7
(252)
8,6
(261)
8,0
(1020)
 1.414 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,2
(685)
9,3
(366)
8,7
(363)
8,6
(1414)
 1.755 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,1
(823)
9,3
(464)
8,9
(468)
8,6
(1755)
 5.910 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,4
(2934)
8,8
(1490)
8,4
(1486)
8,0
(5910)
 1.001 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,5
(488)
9,0
(257)
8,7
(256)
8,7
(1001)
 492 Personbefordring med bus(40531)
7,8
(232)
8,6
(131)
8,0
(129)
8,1
(492)
 2.982 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,5
(1488)
8,8
(748)
8,4
(746)
8,1
(2982)
 U Personbefordring med taxi(46927)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,88,48,1
  Antal besvarelser(14105)(7283)(7241)(28629)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.