Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
2196Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 400 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,5
(189)
9,5
(107)
9,4
(104)
9,0
(400)
 1.576 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,6
(771)
9,1
(404)
8,7
(401)
8,3
(1576)
 364 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,0
(172)
8,7
(97)
9,0
(95)
8,4
(364)
 357 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,9
(169)
8,7
(95)
8,9
(93)
8,4
(357)
 1.964 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,7
(969)
9,2
(499)
8,9
(496)
8,4
(1964)
 1.576 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,6
(771)
9,1
(404)
8,7
(401)
8,3
(1576)
 1.053 Godstransport med lastbil(47854)
8,1
(497)
8,4
(279)
7,7
(277)
8,1
(1053)
 357 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,9
(169)
8,7
(95)
8,9
(93)
8,4
(357)
 1.042 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,8
(498)
9,1
(271)
8,2
(273)
8,2
(1042)
 209 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
8,3
(104)
9,3
(52)
9,1
(53)
8,7
(209)
 734 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,4
(352)
8,3
(191)
7,4
(191)
7,7
(734)
 584 Personbefordring med bus(40531)
7,3
(276)
8,4
(156)
7,6
(152)
7,7
(584)
 1.770 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,6
(872)
9,2
(451)
8,9
(447)
8,3
(1770)
 3.863 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,6
(1898)
9,1
(987)
8,8
(978)
8,3
(3863)
 U Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med taxi(46927)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og kundeservice(45288)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering for personbefordringschauffører(43149)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,79,08,68,3
  Antal besvarelser(7707)(4088)(4054)(15849)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.