Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - EUC Sjælland
 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBrandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUCertificering inden for gasområdet under 135 kW(42041)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEftersyn og service af fjernvarmeanlæg(44977)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUFejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel(42040)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUIndregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel(42037)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKloakering - Montering af rottespærrer(47744)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKørsel med vogntog, kategori C/E(45114)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOpstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg(42034)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUService og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede(42039)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 UUTotal gennemsnit / (antal besvarelser)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.