Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
1504Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 823 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
7,9
(413)
7,8
(206)
7,4
(204)
7,8
(823)
 299 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal(48390)
7,4
(151)
6,7
(75)
6,0
(73)
6,9
(299)
 217 Borgere med multisygdomme(48402)
7,9
(110)
8,5
(54)
7,9
(53)
8,0
(217)
 5.401 Faglig styring og dokumentation i FS III(48570)
7,1
(2718)
7,6
(1354)
6,6
(1329)
7,1
(5401)
 221 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977)
8,7
(110)
8,5
(55)
8,3
(56)
8,6
(221)
 355 Medvirken til rehabilitering(40126)
8,5
(175)
8,4
(90)
7,8
(90)
8,3
(355)
 453 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
7,7
(226)
8,2
(115)
7,9
(112)
7,9
(453)
 299 Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug(44863)
7,4
(151)
6,7
(75)
6,0
(73)
6,9
(299)
 240 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
7,5
(120)
7,8
(60)
7,3
(60)
7,5
(240)
 293 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
8,4
(145)
7,1
(74)
7,3
(74)
7,8
(293)
 415 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring(48382)
7,1
(207)
7,9
(104)
6,7
(104)
7,2
(415)
 294 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning(48381)
7,5
(148)
7,2
(73)
6,0
(73)
7,0
(294)
 257 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)
8,2
(127)
8,1
(66)
7,7
(64)
8,0
(257)
 299 Værdibaserede arbejdspladser(45368)
7,4
(151)
6,7
(75)
6,0
(73)
6,9
(299)
 U Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.(42952)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde med pårørende(45602)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Værtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Akut nødhjælp til ældre og handicappede(42922)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medicinadministration(48101)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejde med ældre i eget hjem(42679)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Farmakologi i psykiatrien(48102)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktisk hjælp til ældre(42690)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Almen fødevarehygiejne(45818)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hospicemetoder i praksis(43436)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tværsektorielt arbejde med rehabilitering(40128)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forebyggelse og sundhedsfremme(45061)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,47,66,97,3
  Antal besvarelser(4952)(2476)(2438)(9866)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.