Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
1790Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 381 Affald - fraktioner(41947)
7,5
(192)
8,5
(93)
8,2
(96)
7,9
(381)
 381 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049)
7,5
(192)
8,5
(93)
8,2
(96)
7,9
(381)
 291 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask(42302)
7,3
(143)
7,3
(72)
6,9
(76)
7,2
(291)
 278 Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
7,7
(133)
9,4
(73)
8,9
(72)
8,5
(278)
 530 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
8,2
(270)
9,3
(131)
8,9
(129)
8,6
(530)
 979 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,1
(490)
8,2
(247)
8,1
(242)
7,6
(979)
 483 Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.(45588)
6,5
(243)
7,6
(119)
7,8
(121)
7,1
(483)
 1.610 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,2
(807)
9,2
(404)
9,0
(399)
8,6
(1610)
 381 Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik(43478)
7,5
(192)
8,5
(93)
8,2
(96)
7,9
(381)
 319 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
8,1
(160)
8,5
(82)
8,5
(77)
8,3
(319)
 807 L-AUS ajourføring for el-sagkyndige(48205)
7,1
(404)
8,4
(201)
8,2
(202)
7,7
(807)
 465 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996)
7,7
(237)
8,3
(116)
8,3
(112)
8,0
(465)
 277 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
7,4
(145)
8,5
(69)
8,5
(63)
7,9
(277)
 938 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
7,7
(468)
7,6
(236)
7,9
(234)
7,7
(938)
 350 Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer(45845)
8,9
(178)
9,2
(87)
9,2
(85)
9,0
(350)
 1.428 Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
8,0
(712)
9,0
(360)
8,9
(356)
8,5
(1428)
 347 Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073)
8,4
(177)
9,0
(86)
8,6
(84)
8,6
(347)
 U Produktinformation og vejledning i detailhandlen(40004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende beskæring(40842)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fuger - fugning ved vinduer og døre(40163)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantekundskab og plantepleje(043523)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Planteliv, økologi og miljølære(45728)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner(48142)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U kundevejledning og pasning af planter (40718)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ATEX, anvendelse(40191)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.(42305)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner(42309)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantevækst og etablering af grønne anlæg(42316)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver(42844)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af stauder i grønne anlæg(44615)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring, vandbassiner i haveanlæg(47738)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje(44597)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende anlægsteknik(47803)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterdesign til begivenheder og højtider (40720)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af personlifte(43488)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse(42905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anlæg i natursten, træ og vand(42385)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Terrazzo - udførelse af gulve og plader (47126)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Basiskursus for anlægsgartnere(47690)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CAM fræsning (2D)(47443)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig matematik(47669)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grafik - Enkle grafikopgaver(46717)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 2(48063)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ressourcestrømme og affaldshåndtering(47123)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billedbehandling - Import af billeddata(46763)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat(42389)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vedligeholdelse af "grønne" maskiner(47736)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 1(44364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 2(44360)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje(47882)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig regning(47668)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minigravere og minilæssere(44490)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Jule- og kirkegårdsbinderi(42379)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minidumpere og motorbører(44489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kundevejledning, binderi og blomsterhandel(46124)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemstilladser - opstilling mv.(44004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Begravelsesbinderi og vareeksponering(45227)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Normer for anlægsgartnerarbejde(40833)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg (40844)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs(40507)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kreative støbeteknik i grønne anlæg(46848)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emnetegning i CAD, introduktion (47424)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,68,58,1
  Antal besvarelser(5143)(2562)(2540)(10245)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.