Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
268Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 362 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,4
(180)
9,0
(90)
8,5
(92)
8,1
(362)
 658 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,3
(324)
9,3
(168)
9,2
(166)
8,8
(658)
 U Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg(42034)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel(42037)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede(42039)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lastbilmonteret kran, certifikat D(47478)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære.(43393)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC(40111)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos(40112)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indskrivning og formatering af mindre tekster(47217)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundmaskiner til at save og høvle emner i træ(48409)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tandrensning(48046)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EMC og potentialudligning(44748)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder(48391)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anhugning af byrder(43931)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Certificering inden for gasområdet under 135 kW(42041)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel(42040)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b. svejs-kants plade/rør(40087)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forebyggelse af gingivitis og parodontitis(48098)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning(47416)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner (40246)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram(47212)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U L-AUS ajourføring for el-sagkyndige(48205)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,09,29,08,5
  Antal besvarelser(504)(258)(258)(1020)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.