Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 52107 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 
 8,4 329928 Alle uddannelser  

 8,4 329928 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA)
547Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
   
 
 Gns   N  Mål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 U U ADK, Installation(40569) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U AIA, design af anlæg(44039) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U AIA, installation(44038) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U AIA, installation af objektsikring(44043) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U AIA, installation af perimetersikring(44044) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,3 381 Brand, enkle installationer(40567) 0%(1)1%(3)2%(7)1%(4)1%(2)5%(20)4%(17)10%(38)18%(70)20%(76)38%(143) 
 6,3 224 Brand, installation af ABA og rumslukning(44051) 2%(5)6%(13)9%(20)7%(16)4%(8)8%(19)8%(18)13%(29)13%(29)16%(36)14%(31) 
 U U Brand, projektering af alarmanlæg(44733) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,5 477 Brand, tætning af installationsgennemføringer (40747) 0%(2)1%(3)1%(7)1%(5)1%(5)5%(25)4%(17)9%(41)17%(79)20%(94)42%(199) 
 8,6 1997 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141) 1%(27)0%(7)1%(16)0%(6)1%(15)7%(131)4%(71)5%(105)13%(267)16%(324)51%(1028) 
 9,1 216 Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde(45140) 1%(3)0%(0)1%(2)0%(0)0%(0)1%(3)3%(7)5%(10)10%(22)14%(31)64%(138) 
 U U Montage af nøglerør og -bokse(47386) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Sikringsanlæg, projektering(44753) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U TV overvågning, grundlæggende(46988) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U TV overvågning, netværksbaseret(46989) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 

 
   
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.