Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA)
547Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
   
 
 Gns  N  MålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 UUADK, Installation(40569)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UUAIA, design af anlæg(44039)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UUAIA, installation(44038)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UUAIA, installation af objektsikring(44043)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UUAIA, installation af perimetersikring(44044)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,3381Brand, enkle installationer(40567)0%(1)1%(3)2%(7)1%(4)1%(2)5%(20)4%(17)10%(38)18%(70)20%(76)38%(143) 
 6,3224Brand, installation af ABA og rumslukning(44051)2%(5)6%(13)9%(20)7%(16)4%(8)8%(19)8%(18)13%(29)13%(29)16%(36)14%(31) 
 UUBrand, projektering af alarmanlæg(44733)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,5477Brand, tætning af installationsgennemføringer (40747)0%(2)1%(3)1%(7)1%(5)1%(5)5%(25)4%(17)9%(41)17%(79)20%(94)42%(199) 
 8,61997Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)1%(27)0%(7)1%(16)0%(6)1%(15)7%(131)4%(71)5%(105)13%(267)16%(324)51%(1028) 
 9,1216Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde(45140)1%(3)0%(0)1%(2)0%(0)0%(0)1%(3)3%(7)5%(10)10%(22)14%(31)64%(138) 
 UUMontage af nøglerør og -bokse(47386)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UUSikringsanlæg, projektering(44753)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UUTV overvågning, grundlæggende(46988)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UUTV overvågning, netværksbaseret(46989)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.