Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
241Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
   
 
 Gns  N  MålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0499Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937)1%(5)1%(5)1%(4)1%(3)2%(12)7%(37)5%(26)8%(42)23%(115)25%(123)25%(127) 
 UUJobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd(44978)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,5322Lean support i produktionen(47085)0%(1)0%(0)1%(3)2%(5)1%(3)3%(11)3%(11)7%(22)20%(63)34%(111)29%(92) 
 7,9296Medarbejderinvolvering i ledelse(47750)1%(2)0%(0)1%(3)0%(1)3%(8)8%(25)4%(12)12%(35)31%(93)19%(55)21%(62) 
 8,0499Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658)1%(5)1%(5)1%(4)1%(3)2%(12)7%(37)5%(26)8%(42)23%(115)25%(123)25%(127) 
 UUVærdibaserede arbejdspladser(45368)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.