Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
452Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 199 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937)
7,6
(99)
8,4
(50)
8,4
(50)
8,0
(199)
 413 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,5
(204)
9,0
(104)
8,5
(105)
8,2
(413)
 576 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,8
(288)
8,8
(144)
8,9
(144)
8,3
(576)
 208 L-AUS ajourføring for el-sagkyndige(48205)
6,5
(104)
8,1
(52)
8,0
(52)
7,3
(208)
 214 L-AUS, tavle- og installationsarbejde(44755)
6,7
(106)
7,8
(54)
8,1
(54)
7,3
(214)
 200 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996)
7,7
(100)
8,8
(50)
8,5
(50)
8,2
(200)
 377 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
7,2
(188)
8,8
(94)
8,6
(95)
8,0
(377)
 U Pudse- og slibematerialer, træindustri(40238)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Værktøjer i træindustri(44357)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af pivot-tabeller(40754)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lastbilmonteret kran, certifikat D(47478)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sidemandsoplæring(40373)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indskrivning og formatering af mindre tekster(47217)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder(48391)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anhugning af byrder(43931)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter(47429)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(47379)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet(47414)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b. svejs-kants plade/plade(40086)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet(47415)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner(44899)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Robotbetjening for operatører(42839)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tegningsfremstilling i CAD, træindustri(44897)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram(47212)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af personlifte(43488)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Skæredata, træ(44195)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fremføring og overflade, træ(44194)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Robotter i industrien for operatører(42838)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører(43938)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pris- og spildberegning af produkt i træindustri (40277)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien(40274)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,48,78,58,0
  Antal besvarelser(1089)(548)(550)(2187)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.