Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
309Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
   
 
 N  Mål   Undervisningen var godt planlagt Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære

 156 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
8,2
(78)
8,4
(78)
 U Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
U
(U)
U
(U)
 U Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.(42952)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal(48390)
U
(U)
U
(U)
 U Børns kompetenceudvikling 0-5 år(44299)
U
(U)
U
(U)
 U Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
U
(U)
U
(U)
 U Pædagogiske læreplaner i dagtilbud(43691)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med for tidligt fødte børn(40993)
U
(U)
U
(U)
 U Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer(44784)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit8,28,4
 (Antal besvarelser)(78)(78)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.