Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
309Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
   
 
 N  Mål   Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? Jeg har lært det, der var formålet med kurset Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)

 318 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
7,9
(80)
8,9
(80)
7,7
(79)
9,2
(79)
U
(U)
 U Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.(42952)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal(48390)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns kompetenceudvikling 0-5 år(44299)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pædagogiske læreplaner i dagtilbud(43691)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med for tidligt fødte børn(40993)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer(44784)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit7,98,97,79,2U
 (Antal besvarelser)(80)(80)(79)(79)(U)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.