Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
292Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 302 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
8,2
(150)
8,0
(76)
7,9
(76)
8,1
(302)
 426 Omsorg for personer med demens(44327)
9,1
(212)
9,5
(108)
9,1
(106)
9,2
(426)
 853 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)
8,2
(421)
9,2
(216)
9,0
(216)
8,7
(853)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent(48383)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Injektion af medicin(47968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring(48382)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medicinadministration(48101)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,49,18,88,7
  Antal besvarelser(783)(400)(398)(1581)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.