Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
454Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
   
 
 N  Mål   Undervisningen var godt planlagt Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære

 143 Assistenten som nøgleperson(47748)
6,7
(71)
7,7
(72)
 143 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
6,7
(71)
7,7
(72)
 79 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)
7,8
(39)
7,8
(40)
 391 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
6,8
(195)
6,9
(196)
 U Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet som familieplejer(47873)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
U
(U)
U
(U)
 U Vejledning i forflytning(40935)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit6,87,3
 (Antal besvarelser)(376)(380)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.