Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
454Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
   
 
 Gns   N  Mål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 U U Arbejdet som familieplejer(47873) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,0 580 Assistenten som nøgleperson(47748) 0%(2)2%(10)2%(9)2%(9)2%(13)5%(31)6%(37)11%(62)22%(128)19%(111)29%(168) 
 8,0 580 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859) 0%(2)2%(10)2%(9)2%(9)2%(13)5%(31)6%(37)11%(62)22%(128)19%(111)29%(168) 
 U U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,1 316 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665) 2%(5)0%(1)0%(1)0%(0)3%(9)9%(27)4%(13)11%(34)21%(66)23%(73)28%(87) 
 U U Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,4 1553 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874) 3%(44)1%(20)3%(47)2%(37)4%(63)9%(138)7%(105)10%(163)18%(274)17%(264)26%(398) 
 U U Vejledning i forflytning(40935) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.