Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Midtjylland ApS
8210Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 2.729 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(1330)
8,6
(709)
8,6
(690)
8,2
(2729)
 1.597 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,5
(749)
9,5
(421)
9,1
(427)
8,9
(1597)
 484 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
7,9
(239)
8,8
(123)
8,6
(122)
8,3
(484)
 1.622 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,4
(760)
9,5
(427)
9,1
(435)
8,9
(1622)
 324 Billettering og kundeservice(45288)
8,0
(154)
8,5
(86)
7,9
(84)
8,1
(324)
 2.405 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,7
(1192)
8,7
(609)
8,5
(604)
8,2
(2405)
 13.713 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,6
(6756)
9,0
(3481)
8,8
(3476)
8,3
(13713)
 229 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
7,8
(109)
8,1
(60)
7,2
(60)
7,7
(229)
 3.171 Godstransport med lastbil(47854)
7,6
(1501)
8,1
(837)
7,5
(833)
7,7
(3171)
 198 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
6,3
(99)
7,5
(50)
6,2
(49)
6,6
(198)
 256 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
8,3
(128)
9,6
(64)
9,4
(64)
8,9
(256)
 1.644 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,5
(774)
9,5
(431)
9,1
(439)
8,9
(1644)
 16.015 Køreteknik ajourføring(42903)
7,7
(7896)
9,0
(4065)
8,7
(4054)
8,3
(16015)
 1.886 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,6
(893)
8,0
(496)
7,3
(497)
7,6
(1886)
 1.423 Personbefordring med bus(40531)
7,3
(655)
8,3
(384)
7,6
(384)
7,7
(1423)
 15.616 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,6
(7699)
9,0
(3963)
8,7
(3954)
8,3
(15616)
 U Kundeservice(45261)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring for lastbilchauffører(42848)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejgodstransport for buschauffører(47861)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,98,68,2
  Antal besvarelser(30934)(16206)(16172)(63312)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.