Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Fyn ApS
4126Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 909 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,3
(446)
8,9
(233)
8,8
(230)
8,6
(909)
 968 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,9
(476)
7,9
(247)
8,0
(245)
7,9
(968)
 2.579 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
6,9
(1289)
7,8
(644)
7,4
(646)
7,2
(2579)
 1.046 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,4
(517)
8,8
(266)
7,9
(263)
7,9
(1046)
 4.643 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,3
(2297)
8,9
(1178)
8,3
(1168)
7,9
(4643)
 2.159 Godstransport med lastbil(47854)
8,0
(1045)
8,6
(558)
7,7
(556)
8,0
(2159)
 2.676 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
7,8
(1338)
8,8
(670)
8,6
(668)
8,3
(2676)
 1.042 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,9
(506)
8,2
(268)
8,0
(268)
8,0
(1042)
 5.399 Køreteknik ajourføring(42903)
7,4
(2675)
8,9
(1368)
8,3
(1356)
8,0
(5399)
 880 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,9
(440)
8,4
(222)
8,1
(218)
8,1
(880)
 396 Køreteknik(45122)
7,1
(196)
8,7
(100)
8,1
(100)
7,8
(396)
 1.781 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,3
(861)
8,8
(461)
8,4
(459)
8,4
(1781)
 825 Personbefordring med bus(40531)
7,7
(398)
8,5
(213)
7,8
(214)
8,0
(825)
 730 Personbefordring med taxi(46927)
8,0
(344)
9,0
(193)
8,3
(193)
8,4
(730)
 5.083 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,3
(2513)
8,9
(1291)
8,2
(1279)
7,9
(5083)
 U Kvalifikation til taxikørsel(46926)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer(45083)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med lille bus(48400)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,78,28,0
  Antal besvarelser(15341)(7912)(7863)(31116)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.