Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
567Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 512 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,3
(245)
7,2
(137)
7,2
(130)
7,2
(512)
 512 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,3
(245)
7,2
(137)
7,2
(130)
7,2
(512)
 523 EU-Efteruddannelse for godschauffører(47849)
7,3
(258)
8,8
(131)
8,4
(134)
8,0
(523)
 618 Godstransport med lastbil(47854)
7,5
(302)
8,2
(158)
7,5
(158)
7,7
(618)
 512 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,3
(245)
7,2
(137)
7,2
(130)
7,2
(512)
 370 Personbefordring med bus(40531)
7,2
(170)
7,9
(100)
7,0
(100)
7,3
(370)
 189 Personbefordring med taxi(46927)
5,9
(90)
7,8
(49)
6,5
(50)
6,5
(189)
 U Kvalifikation til taxikørsel(46926)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og kundeservice(45288)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rutebuskørsel(44436)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,27,87,47,4
  Antal besvarelser(1555)(849)(832)(3236)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.