Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Sjælland A/S
1525Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 318 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,1
(151)
9,5
(83)
9,1
(84)
8,7
(318)
 318 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,1
(151)
9,5
(83)
9,1
(84)
8,7
(318)
 2.730 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
6,8
(1361)
8,2
(688)
7,9
(681)
7,4
(2730)
 756 Godstransport med lastbil(47854)
7,9
(361)
8,2
(198)
7,3
(197)
7,8
(756)
 318 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,1
(151)
9,5
(83)
9,1
(84)
8,7
(318)
 426 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,0
(204)
8,3
(111)
6,8
(111)
7,8
(426)
 2.866 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
6,8
(1427)
8,2
(723)
7,8
(716)
7,4
(2866)
 2.984 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
6,8
(1485)
8,2
(753)
7,9
(746)
7,4
(2984)
 U Personbefordring med taxi(46927)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalifikation til taxikørsel(46926)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,18,37,97,6
  Antal besvarelser(5291)(2722)(2703)(10716)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.