Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Juul
1210Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 292 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,5
(144)
7,6
(76)
7,7
(72)
7,6
(292)
 566 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,9
(275)
8,4
(145)
8,4
(146)
8,1
(566)
 486 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
7,5
(242)
8,5
(123)
8,0
(121)
7,9
(486)
 657 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,9
(322)
8,5
(166)
8,4
(169)
8,2
(657)
 783 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,5
(389)
8,9
(198)
8,5
(196)
8,1
(783)
 1.004 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,3
(498)
9,0
(255)
8,7
(251)
8,1
(1004)
 286 Godstransport med lastbil(47854)
7,3
(134)
8,8
(77)
7,4
(75)
7,7
(286)
 551 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,9
(267)
8,4
(141)
8,4
(143)
8,1
(551)
 1.329 Køreteknik ajourføring(42903)
7,5
(663)
9,2
(333)
9,0
(333)
8,3
(1329)
 290 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
6,7
(135)
7,2
(77)
6,2
(78)
6,7
(290)
 268 Personbefordring med taxi(46927)
8,2
(127)
9,1
(72)
8,4
(69)
8,5
(268)
 883 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,4
(440)
9,2
(223)
8,9
(220)
8,3
(883)
 993 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,5
(492)
8,9
(251)
8,4
(250)
8,1
(993)
 U Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalifikation til taxikørsel(46926)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og kundeservice(45288)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og check af rejsehjemmel(45580)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rutebuskørsel(44436)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,88,48,1
  Antal besvarelser(4128)(2137)(2123)(8388)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.