Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 68297 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 
 8,2 427399 Alle uddannelser  

 8,2 427399 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
582Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 581 Arbejde med sindslidende med misbrug(40599)
7,5
(289)
8,3
(146)
7,7
(146)
7,7
(581)
 675 Medvirken til rehabilitering(40126)
7,6
(331)
8,3
(172)
7,6
(172)
7,8
(675)
 326 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
9,2
(164)
9,3
(82)
9,4
(80)
9,3
(326)
 581 Pædagogiske metoder i ældreplejen(40999)
7,5
(289)
8,3
(146)
7,7
(146)
7,7
(581)
 581 Rehabilitering som arbejdsform(40125)
7,5
(289)
8,3
(146)
7,7
(146)
7,7
(581)
 U Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd(40606)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(48096)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Den personlige uddannelses- og jobplan(40041)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktisk hjælp til ældre(42690)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejde med plejebørn i puberteten(40157)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet som familieplejer(47873)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser(40630)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med for tidligt fødte børn(40993)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,47,87,9
  Antal besvarelser(1362)(692)(690)(2744)
 
   
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.