Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
UDeltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 U Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet som netværksplejefamilie(47872)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde med pårørende(45602)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brugerindflydelse i pædagogisk praksis(44298)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Borgere med misbrugsproblemer(47259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Omsorg for personer med demens(44327)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnitUUUU
  Antal besvarelser(U)(U)(U)(U)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.