Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
696Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016
   
 
 Gns   N  Mål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 U U Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Arbejde med plejebørn i puberteten(40157) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,9 749 Arbejde med sindslidende med misbrug(40599) 2%(16)1%(9)1%(9)1%(5)2%(18)8%(62)6%(42)12%(89)17%(126)20%(152)30%(221) 
 U U Arbejdet med for tidligt fødte børn(40993) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Arbejdet som familieplejer(47873) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd(40606) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser(40630) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Den personlige uddannelses- og jobplan(40041) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(48096) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,9 843 Medvirken til rehabilitering(40126) 3%(24)1%(12)1%(9)1%(5)2%(18)8%(69)5%(45)11%(91)16%(136)19%(159)33%(275) 
 U U Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 9,3 326 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503) 0%(1)1%(2)0%(1)0%(0)0%(0)2%(5)3%(10)3%(11)7%(23)20%(64)64%(209) 
 U U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Praktisk hjælp til ældre(42690) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,9 749 Pædagogiske metoder i ældreplejen(40999) 2%(16)1%(9)1%(9)1%(5)2%(18)8%(62)6%(42)12%(89)17%(126)20%(152)30%(221) 
 7,9 749 Rehabilitering som arbejdsform(40125) 2%(16)1%(9)1%(9)1%(5)2%(18)8%(62)6%(42)12%(89)17%(126)20%(152)30%(221) 
 U U Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.