Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Midtjylland ApS
5337Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.902 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,5
(929)
7,9
(490)
8,1
(483)
7,8
(1902)
 886 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,3
(416)
9,0
(233)
8,8
(237)
8,6
(886)
 909 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,2
(426)
8,9
(240)
8,7
(243)
8,5
(909)
 414 Billettering og check af rejsehjemmel(45580)
7,7
(194)
8,1
(109)
7,4
(111)
7,8
(414)
 1.574 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,3
(778)
8,9
(398)
8,4
(398)
8,0
(1574)
 8.376 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,5
(4137)
9,0
(2123)
8,8
(2116)
8,2
(8376)
 594 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
7,2
(294)
8,9
(150)
8,2
(150)
7,9
(594)
 2.035 Godstransport med lastbil(47854)
7,7
(953)
8,2
(541)
7,6
(541)
7,8
(2035)
 907 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,3
(425)
8,8
(239)
8,6
(243)
8,5
(907)
 9.373 Køreteknik ajourføring(42903)
7,5
(4632)
9,0
(2375)
8,8
(2366)
8,2
(9373)
 1.161 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,9
(553)
8,4
(304)
7,7
(304)
8,0
(1161)
 1.176 Personbefordring med bus(40531)
7,6
(545)
8,3
(317)
7,6
(314)
7,8
(1176)
 709 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,3
(351)
9,1
(178)
8,8
(180)
8,1
(709)
 10.243 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,5
(5064)
9,0
(2593)
8,8
(2586)
8,2
(10243)
 U Kundeservice(45261)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejgodstransport for buschauffører(47861)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med lille bus(48400)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering for personbefordringschauffører(43149)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation(42411)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering(46493)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring for lastbilchauffører(42848)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(46683)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Energirigtig kørsel(45080)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,98,68,1
  Antal besvarelser(19697)(10290)(10272)(40259)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.