Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Juul
3009Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 707 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,4
(348)
8,0
(181)
8,0
(178)
7,7
(707)
 1.418 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,9
(686)
8,6
(369)
8,2
(363)
8,2
(1418)
 677 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
7,7
(338)
8,6
(170)
8,1
(169)
8,0
(677)
 861 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(46683)
6,7
(429)
8,4
(217)
7,1
(215)
7,2
(861)
 1.630 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,9
(794)
8,6
(419)
8,2
(417)
8,2
(1630)
 2.202 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,3
(1094)
8,8
(557)
8,1
(551)
7,9
(2202)
 2.472 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,2
(1220)
9,1
(634)
8,6
(618)
8,0
(2472)
 927 Godstransport med lastbil(47854)
7,2
(444)
8,5
(243)
6,9
(240)
7,5
(927)
 1.428 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,9
(690)
8,5
(371)
8,1
(367)
8,1
(1428)
 3.187 Køreteknik ajourføring(42903)
7,5
(1583)
9,2
(808)
8,9
(796)
8,3
(3187)
 581 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,3
(274)
7,8
(153)
7,0
(154)
7,3
(581)
 703 Personbefordring med bus(40531)
7,3
(334)
8,5
(185)
7,4
(184)
7,7
(703)
 640 Personbefordring med taxi(46927)
8,0
(308)
8,7
(167)
7,9
(165)
8,1
(640)
 1.971 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,4
(975)
9,2
(504)
8,9
(492)
8,3
(1971)
 2.170 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,7
(1076)
9,1
(549)
8,7
(545)
8,3
(2170)
 542 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
6,8
(264)
8,7
(140)
7,6
(138)
7,5
(542)
 U Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalifikation til taxikørsel(46926)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og kundeservice(45288)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kundeservice(45261)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og check af rejsehjemmel(45580)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rutebuskørsel(44436)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,88,38,0
  Antal besvarelser(10857)(5667)(5592)(22116)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.