Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Fyn ApS
2319Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 554 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,5
(273)
8,9
(142)
8,9
(139)
8,7
(554)
 663 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,7
(321)
8,3
(173)
7,4
(169)
7,8
(663)
 661 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,6
(320)
8,3
(172)
7,3
(169)
7,7
(661)
 567 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
6,9
(281)
7,5
(143)
6,7
(143)
7,0
(567)
 3.441 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
6,9
(1717)
8,7
(861)
8,0
(863)
7,6
(3441)
 1.225 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
5,6
(608)
7,4
(307)
6,9
(310)
6,4
(1225)
 1.236 Godstransport med lastbil(47854)
7,7
(601)
8,4
(320)
7,3
(315)
7,8
(1236)
 634 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,7
(306)
8,3
(165)
7,3
(163)
7,7
(634)
 2.876 Køreteknik ajourføring(42903)
6,9
(1432)
8,4
(722)
7,9
(722)
7,5
(2876)
 1.170 Køreteknik(45122)
6,9
(584)
8,7
(292)
7,8
(294)
7,6
(1170)
 836 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,3
(405)
8,5
(216)
7,9
(215)
8,3
(836)
 360 Personbefordring med bus(40531)
7,6
(172)
8,8
(95)
7,5
(93)
7,9
(360)
 576 Personbefordring med taxi(46927)
8,0
(285)
8,4
(147)
7,9
(144)
8,1
(576)
 2.933 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
6,9
(1461)
8,5
(736)
7,9
(736)
7,6
(2933)
 U Kvalifikation til taxikørsel(46926)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,18,47,77,6
  Antal besvarelser(8766)(4491)(4475)(17732)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.