Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
1546Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 379 Injektion af medicin(47968)
9,4
(187)
9,6
(96)
9,4
(96)
9,5
(379)
 410 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)
9,1
(204)
9,3
(102)
9,1
(104)
9,2
(410)
 1.013 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)
8,7
(505)
9,2
(254)
9,0
(254)
8,9
(1013)
 252 Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
7,8
(124)
9,2
(64)
9,0
(64)
8,5
(252)
 516 Medicinadministration(48101)
9,1
(257)
8,9
(130)
9,0
(129)
9,0
(516)
 2.500 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
8,7
(1249)
9,1
(627)
8,8
(624)
8,8
(2500)
 214 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
9,5
(106)
9,6
(54)
9,4
(54)
9,5
(214)
 278 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
9,3
(138)
9,6
(70)
9,2
(70)
9,3
(278)
 595 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring(48382)
8,2
(295)
9,0
(150)
7,2
(150)
8,2
(595)
 595 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent(48383)
8,2
(295)
9,0
(150)
7,2
(150)
8,2
(595)
 1.051 Pædagogiske metoder i ældreplejen(40999)
8,8
(519)
9,1
(266)
8,8
(266)
8,9
(1051)
 278 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)
8,4
(139)
8,9
(70)
8,6
(69)
8,6
(278)
 646 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)
8,8
(320)
9,5
(162)
9,2
(164)
9,1
(646)
 1.254 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
8,8
(627)
8,9
(315)
8,9
(312)
8,8
(1254)
 578 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
9,1
(289)
9,5
(144)
9,2
(145)
9,2
(578)
 U Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen(46873)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde med pårørende(45602)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde med ældre om gode kostvaner(42933)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med recovery i psykiatrien(40597)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejde med sindslidende med misbrug(40599)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sosu-fagligt gerontologisk arbejde(40601)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opsporing og omsorg ved dysfagi(47683)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Omsorg for personer med demens(44327)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Selvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medvirken til rehabilitering(40126)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rehabilitering som arbejdsform(40125)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,89,28,78,9
  Antal besvarelser(5254)(2654)(2651)(10559)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.