Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
849Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 325 Almen fødevarehygiejne(45818)
8,6
(156)
8,6
(86)
7,9
(83)
8,4
(325)
 392 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977)
7,8
(197)
7,5
(100)
6,6
(95)
7,4
(392)
 1.103 Medicinadministration(48101)
8,3
(553)
8,5
(275)
8,0
(275)
8,3
(1103)
 1.348 Medvirken til rehabilitering(40126)
7,6
(674)
8,0
(340)
7,4
(334)
7,6
(1348)
 325 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823)
8,6
(156)
8,6
(86)
7,9
(83)
8,4
(325)
 496 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
8,2
(248)
8,5
(124)
8,4
(124)
8,3
(496)
 325 Praktisk hjælp til ældre(42690)
8,6
(156)
8,6
(86)
7,9
(83)
8,4
(325)
 358 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)
8,7
(173)
8,9
(94)
8,4
(91)
8,7
(358)
 U Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd(40606)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.(42952)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Farmakologi i psykiatrien(48102)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45783)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser(40630)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rehabilitering som arbejdsform(40125)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,18,37,88,1
  Antal besvarelser(2313)(1191)(1168)(4672)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.