Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
182Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 766 Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus(40837)
7,4
(371)
8,3
(197)
8,1
(198)
7,8
(766)
 U Kvægproduktion, ajourføring(45303)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Svineproduktion, ajourføring(45302)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer(46686)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Produktionsstrategier i landbruget(44980)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,48,38,17,8
  Antal besvarelser(371)(197)(198)(766)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.