Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium
 76 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2015
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Anerkendende ledelse(42833) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 33 Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755) 42%(14)33%(11)21%(7)0%(0)3%(1)4 
 U U Inspiration til det lange hår(42853) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation i teams(45366) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation og feedback i administrativt arbejde(47297) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 25 Kommunikation som ledelsesværktøj(47751) 36%(9)32%(8)28%(7)0%(0)4%(1)4 
 U U Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion(45370) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean værktøjsanvendelse for operatører(40659) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 25 Ledelse og samarbejde(47753) 36%(9)32%(8)28%(7)0%(0)4%(1)4 
 4,3 25 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752) 52%(13)28%(7)20%(5)0%(0)0%(0)4 
 U U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 25 Medarbejderinvolvering i ledelse(47750) 36%(9)32%(8)28%(7)0%(0)4%(1)4 
 4,0 25 Mødeledelse(47754) 36%(9)32%(8)28%(7)0%(0)4%(1)4 
 U U Personligt salg - kundens behov og løsninger(46472) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Planlægning af fysisk aktivitet for seniorer(40978) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job(40390) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Systematisk problemløsning for operatører(43939) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TQM for operatører i industrien.(42854) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper(44672) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,1 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 36%(U)44%(U)18%(U)0%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.