Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 3059 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Akut nødhjælp til ældre og handicappede(42922) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Almen fødevarehygiejne(45818) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat(45780) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anbragte børns udvikling(45315) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 313 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834) 26%(80)50%(156)19%(58)4%(12)2%(7)0 
 3,8 1305 Arbejde med sindslidende med misbrug(40599) 17%(226)51%(670)24%(307)7%(85)1%(17)4 
 U U Arbejdet med anbragte børns livshistorie(40624) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 285 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud(40063) 22%(64)50%(143)22%(62)5%(15)0%(1)0 
 U U Arbejdet med for tidligt fødte børn(40993) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdet som aflastningsfamilie(42920) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdet som dagplejer(42918) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 310 Arbejdet som familieplejer(47873) 48%(148)40%(125)9%(27)3%(10)0%(0)3 
 U U Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd(40606) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Borgere med kronisk sygdom(46834) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brugerindflydelse i pædagogisk praksis(44298) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser(40630) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 485 Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473) 14%(70)52%(253)22%(107)9%(44)2%(11)4 
 3,8 521 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142) 21%(107)51%(266)22%(116)5%(24)2%(8)0 
 U U Forebyggelse og sundhedsfremme(45061) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Fysisk genoptræning af borgere/patienter(47263) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45783) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Implementering af handleplaner ifølge serviceloven(40138) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 240 Injektion af medicin(47968) 23%(56)49%(118)22%(52)5%(12)1%(2)1 
 3,9 285 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955) 22%(64)50%(143)22%(62)5%(15)0%(1)0 
 3,8 770 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930) 17%(134)51%(396)22%(169)8%(59)2%(12)4 
 3,9 604 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929) 29%(173)45%(272)20%(123)4%(27)1%(9)0 
 U U Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 409 Kommunikation i teams(45366) 21%(84)50%(206)22%(88)6%(23)2%(8)0 
 U U Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 894 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977) 17%(154)51%(459)22%(195)7%(67)2%(19)4 
 U U Leg med sprog(40625) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 285 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud(47732) 22%(64)50%(143)22%(62)5%(15)0%(1)0 
 U U Magt og omsorg(44627) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 361 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) 22%(79)52%(187)20%(74)5%(19)1%(2)0 
 U U Medicinadministration(48101) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 1402 Medvirken til rehabilitering(40126) 15%(214)51%(721)23%(326)8%(111)2%(30)6 
 3,7 647 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258) 14%(88)55%(353)22%(143)8%(52)2%(11)5 
 U U Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede(44781) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 308 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851) 18%(55)56%(172)20%(61)6%(17)1%(3)1 
 U U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Praktisk hjælp til ældre(42690) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 1278 Pædagogiske metoder i ældreplejen(40999) 15%(194)51%(658)23%(300)8%(103)2%(23)6 
 3,8 1979 Rehabilitering som arbejdsform(40125) 18%(356)51%(1016)23%(446)7%(133)1%(28)8 
 U U Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet(47749) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 485 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665) 20%(99)52%(250)21%(100)6%(27)2%(9)0 
 3,8 409 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598) 21%(84)50%(206)22%(88)6%(23)2%(8)0 
 3,8 748 Selvstændigt arbejde med rehabilitering(40127) 19%(145)52%(388)22%(168)5%(35)2%(12)2 
 3,9 745 Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600) 20%(150)54%(406)21%(155)4%(27)1%(7)2 
 3,8 236 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266) 18%(43)52%(123)23%(54)4%(9)3%(7)0 
 U U Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 567 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874) 16%(93)52%(294)21%(118)9%(51)2%(11)4 
 3,7 485 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902) 14%(70)52%(253)22%(107)9%(44)2%(11)4 
 U U Vejledning i forflytning(40935) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 236 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260) 18%(43)52%(123)23%(54)4%(9)3%(7)0 
 3,9 285 Værdibaserede arbejdspladser(45368) 22%(64)50%(143)22%(62)5%(15)0%(1)0 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 22%(U)50%(U)20%(U)6%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.