Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 140 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,638Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)63%(24)32%(12)5%(2)0%(0)0%(0)1 
 4,823Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962)83%(19)13%(3)4%(1)0%(0)0%(0)0 
 4,820Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge(40736)80%(16)15%(3)5%(1)0%(0)0%(0)0 
 UUBorgere med misbrugsproblemer(47259)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,823Børn og natur(44771)83%(19)13%(3)4%(1)0%(0)0%(0)0 
 UUBørns udtryksformer(44300)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDe almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUErgonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUFaglig læsning(45511)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUFaglig læsning(47670)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUFaglig skrivning(45536)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUFaglig skrivning(47671)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,623Forebyggelse og sundhedsfremme(45061)57%(13)43%(10)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 4,823Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955)83%(19)13%(3)4%(1)0%(0)0%(0)0 
 UUInnovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUInnovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,823Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274)83%(19)13%(3)4%(1)0%(0)0%(0)0 
 UUKonflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,527Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)52%(14)48%(13)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 4,823Leg og læring med digitale medier i dagtilbud(47732)83%(19)13%(3)4%(1)0%(0)0%(0)0 
 4,647Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)64%(30)34%(16)2%(1)0%(0)0%(0)0 
 UUMedicinadministration(48101)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedicinadministration(42680)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedvirken til rehabilitering(40126)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUNeuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUNeurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,527Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)52%(14)48%(13)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 UUPersoner med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPersoner med demens, sygdomskendskab(42673)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPleje af patient med akut medicinsk sygdom(44008)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPædagogmedhjælpere i daginstitutioner(42666)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,618Rehabilitering som arbejdsform(40125)61%(11)33%(6)6%(1)0%(0)0%(0)1 
 UUSamarbejde med ældre om gode kostvaner(42933)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSelvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,820Teater og drama i pædagogisk arbejde(44798)80%(16)15%(3)5%(1)0%(0)0%(0)0 
 UUTidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTidlig opsporing af sygdomstegn(46874)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTræning af borgere i eget hjem(47262)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVejl. og rådg. i dialog med borger/patient(47969)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVoldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling(44886)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVærtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,6UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)62%(U)34%(U)4%(U)0%(U)0%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.