Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
 459 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 277 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530) 29%(79)56%(154)13%(36)1%(4)1%(4)0 
 U U EU-Efteruddannelse for godschauffører(47849) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 576 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848) 25%(145)55%(316)16%(94)3%(18)1%(3)1 
 3,6 220 Godstransport med lastbil(47854) 20%(45)39%(85)24%(53)12%(26)5%(11)0 
 U U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalifikation til taxikørsel(46926) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 779 Køreteknik ajourføring(42903) 26%(200)56%(435)15%(117)3%(21)1%(6)1 
 U U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personbefordring for lastbilchauffører(42848) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personbefordring med bus(40531) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 189 Personbefordring med taxi(46927) 26%(49)37%(70)22%(42)10%(18)5%(10)1 
 4,0 832 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065) 26%(213)56%(462)15%(124)3%(27)1%(6)1 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(U)52%(U)16%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.