Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 9689 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,9 1145 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696) 26%(297)50%(575)17%(199)4%(51)2%(23)4 
 U U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus(47706) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1(47707) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus + Tank(47714) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Affaldshåndtering - ejendomsservice(47393) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 876 Almen fødevarehygiejne(45818) 44%(388)40%(353)12%(108)2%(20)1%(7)4 
 U U Anerkendende ledelse(42833) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 529 Anhugning af byrder(43931) 29%(155)53%(280)14%(72)3%(16)1%(6)2 
 U U Anlæg i beton-, natursten og træ(42384) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anlæg i betonsten, buede linier(42307) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anretning af mad i cafeteria og kantine(44608) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5 295 Anvend informationer fra internettet til jobbrug(46491) 8%(23)50%(148)27%(81)11%(31)4%(12)3 
 3,9 641 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) 20%(127)55%(350)19%(121)5%(30)2%(13)1 
 U U Anvendelse af bygge- og anlægstegninger(45542) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af etb til administrative opgaver(40752) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af pivot-tabeller(40754) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 246 Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) 14%(35)53%(131)22%(55)9%(21)2%(4)2 
 3,7 835 Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218) 17%(138)52%(436)23%(191)6%(50)2%(20)11 
 U U Anvendelse af stauder i grønne anlæg(44615) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af store datamængder i regneark(40748) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job(48050) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 255 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job(40391) 29%(75)51%(129)15%(37)4%(9)2%(5)1 
 U U Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask.(45160) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Avanceret loddeteknik, HMT komponenter (47104) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Avanceret loddeteknik, SMT komponenter(47232) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Avanceret pleje af golfbaner (47689) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Avanceret rework teknik for operatører(47997) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bagværk i restaurant og kantine(45497) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 318 Basiskursus for anlægsgartnere(47690) 34%(108)47%(150)13%(40)5%(17)1%(3)0 
 U U Befordring af bevægelseshæmmede(45266) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 333 Befordring af fysisk handicappede passagerer(46943) 29%(95)50%(168)17%(57)3%(11)1%(2)1 
 4,2 285 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105) 41%(118)45%(127)11%(32)1%(4)1%(4)0 
 U U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(46683) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 257 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104) 36%(93)50%(129)9%(23)3%(8)2%(4)0 
 4,1 353 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(46941) 35%(123)48%(169)11%(39)4%(14)2%(8)3 
 U U Begravelsesbinderi og vareeksponering(45227) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner(42309) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask(42302) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 330 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave(42383) 44%(146)42%(137)12%(39)2%(6)1%(2)1 
 U U Beton - Industriel produktion(40165) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Betonblanding - konstruktionsbeton(44803) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Betonoverflader - udførelse af afslutninger(44794) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton(44796) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 325 Billettering og kundeservice(45288) 34%(109)46%(148)17%(55)3%(10)1%(3)3 
 U U Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Blyfri manuel lodning(43928) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 1463 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141) 29%(426)53%(778)13%(186)4%(58)1%(15)6 
 U U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram(47212) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brug af måleinstrumenter(43926) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brug af pc på arbejdspladsen(45565) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brød, kager og desserter i cafeteria og kantine (44607) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Byggesagsforløb - ejendomsservice(44666) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bygningens installationer - ejendomsservice(45471) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice(44667) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 529 Certifikatuddannelse C for kranførere(40558) 29%(155)53%(280)14%(72)3%(16)1%(6)2 
 U U Coaching som ledelsesværktøj(44633) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 651 Daglig erhvervsrengøring(47494) 35%(231)46%(300)12%(75)4%(25)3%(20)2 
 U U Databasevedligeholdelse til jobbrug(44338) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5 565 Den personlige uddannelses- og jobplan(40041) 12%(70)47%(264)27%(150)10%(59)4%(22)4 
 U U Design af grønne anlæg(44272) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Design og automatisering af regneark(44346) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U DeskTop Publishing i virksomheden(44361) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Det gode grundforråd - opbygning og anvendelse(47519) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Det kreative kolde køkken(42438) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Digital ansøgning i bygge- og miljøsager(48001) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg(40691) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 651 Dyretransport - håndtering på samlesteder(45867) 28%(180)53%(345)15%(98)4%(23)1%(5)2 
 4,0 651 Dyretransport - kompetencebevis(45868) 28%(180)53%(345)15%(98)4%(23)1%(5)2 
 4,1 389 Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation(40078) 35%(135)50%(196)11%(41)3%(11)2%(6)1 
 3,7 273 E-mail til jobbrug(47293) 12%(34)62%(170)16%(43)7%(18)3%(8)3 
 U U ESD-sikring af elektronikarbejdspladser(43923) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 832 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530) 32%(264)52%(434)12%(104)3%(26)0%(4)1 
 4,1 837 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848) 32%(269)52%(438)11%(93)3%(28)1%(9)0 
 U U Effektivisering for operatører i procesindustrien(47291) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Efteruddannelse for erfarne truckførere(46893) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ejendommens tekniske installationer(43534) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ejendommens vedligeholdelse(41715) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Energitjek, tekniske installationer(40573) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Enhedslaster(45077) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 643 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392) 35%(225)50%(322)13%(81)2%(10)1%(5)0 
 U U Etablering og pleje af specielbeplantninger(47699) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Finisharbejde på hærdet beton(44812) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forhandlercertifikat, plantebeskyttelsesmidler(47757) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Formbygning til betonstøbning - specialløsninger(44795) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere(46541) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forskalling - udførelse af enkle løsninger(45163) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Fremstilling af spændbeton(44792) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Fugning af betonelementer(47565) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage(47593) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 5308 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592) 44%(2350)43%(2262)9%(493)3%(147)1%(56)19 
 U U Gastronomi uden fødevareallergi(43161) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gennemførelse af personalesamtaler(40446) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U God ergonomi i rengøringsarbejdet(45382) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Godstransport med lastbil(47854) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grafik og tekster til virksomhedens webside(45383) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grandækning grundlæggende (47817) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grandækning udvidet(47864) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grundlæggende anlægsteknik(47803) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grundlæggende beskæring(40842) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 257 Grundlæggende faglig matematik(47669) 22%(57)44%(112)23%(59)9%(22)3%(7)0 
 3,9 433 Grundlæggende faglig regning(47668) 29%(125)40%(175)22%(94)7%(30)2%(9)4 
 U U Grundlæggende montage- og loddeteknik på print(47887) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grundlæggende rengøringshygiejne(46549) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grundtilberedning i restaurant og kantine(45491) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver(42844) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 275 Hospitalshygiejne (46551) 22%(60)51%(139)19%(53)4%(12)4%(11)0 
 U U Hygiejne på skoler og institutioner (46550) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Håndtering af data i virksomhedens it-systemer(45563) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Håndtering og strukturering af længere tekster(47214) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U IPC Inspektion - Lodninger(40070) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U IT og produktionsstyring for medarbejdere(45361) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Identifikation af specielle elektronikkomponenter(43919) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice(40204) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indretning og vedligeholdelse af legepladser(43530) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 879 Indskrivning og formatering af mindre tekster(47217) 25%(216)49%(430)20%(172)5%(45)2%(16)2 
 3,7 518 Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489) 12%(62)58%(298)19%(100)7%(37)4%(21)2 
 U U Inspektion for operatører i procesindustrien(40368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Integration af data mellem adm. it-systemer(45782) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 2058 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner(47739) 20%(418)53%(1090)19%(401)5%(103)2%(46)2 
 3,8 676 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov(47648) 20%(137)50%(338)20%(132)7%(44)4%(25)2 
 4,2 2285 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730) 36%(818)54%(1229)9%(203)1%(26)0%(9)6 
 3,8 373 Introduktion til offentlig servicetrafik(46803) 17%(63)54%(203)19%(72)7%(26)2%(9)8 
 3,6 299 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874) 22%(67)39%(117)22%(66)13%(39)3%(10)0 
 U U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jule- og kirkegårdsbinderi(42379) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje(47882) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus(46974) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning(46968) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser(46970) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - Arbejdsmiljø(46967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv(46971) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner(46975) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - Dræning af bygværker(46969) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - KS af afløbsinstallationer(46972) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - Montering af rottespærrer(47744) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer(46973) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer(46976) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,6 401 Kommunikation i teams(45366) 10%(39)53%(212)28%(114)6%(25)3%(11)3 
 4,0 826 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) 32%(263)46%(382)14%(118)4%(34)4%(29)0 
 U U Kommunikation og kulturforståelse(45644) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering(46493) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering for personbefordringschauffører(43149) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Koordinering af teltmontage (40581) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kreative retter med korn og spirer(47731) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kunde/leverandørforhold for operatører(45363) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 317 Kundebetjening - lager(45078) 20%(62)59%(188)15%(46)4%(13)3%(8)4 
 U U Kundeservice(45261) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalifikation til taxikørsel(46926) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitets- og procesoptimering af SMD-produktion(43913) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion(45370) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitetskontrol af betonvarer(44807) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Køreteknik ajourføring(42903) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 1478 Køreteknik og ny teknologi(43962) 31%(462)53%(787)11%(168)3%(51)1%(10)0 
 U U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerindretning og lagerarbejde(45074) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring med it(46939) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 285 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner(47894) 29%(83)47%(134)17%(48)4%(12)3%(8)2 
 4,1 267 Lagerstyring med it - udvidede funktioner(44759) 33%(88)50%(133)13%(36)3%(7)1%(3)0 
 3,9 247 Lagerøkonomi(40967) 25%(62)50%(123)18%(45)5%(12)2%(5)1 
 U U Landbrugsmaskiner, Hydraulik(42314) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 1054 Lastbilmonteret kran, certifikat D(47478) 34%(360)50%(532)11%(111)4%(42)1%(9)3 
 4,3 583 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(47479) 48%(280)40%(231)11%(63)1%(6)1%(3)2 
 4,2 250 Lastsikring og stuvning af gods(45310) 35%(88)55%(138)8%(20)1%(3)0%(1)0 
 4,2 266 Lean support i produktionen(47085) 42%(113)44%(116)9%(25)3%(7)2%(5)0 
 4,2 266 Lean værktøjsanvendelse for operatører(40659) 42%(113)44%(116)9%(25)3%(7)2%(5)0 
 U U Ledelse af forandringsprocesser(43572) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lodning af SMD komponenter(43914) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Logistik for produktionsmedarbejdere(43943) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Logistik og samarbejde(45097) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine(44605) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 238 Manuel lagerstyring(46894) 22%(53)55%(131)16%(37)4%(9)3%(8)2 
 U U Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind.(44384) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg (40844) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 549 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) 24%(130)54%(296)17%(92)3%(19)2%(12)1 
 U U Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere(40805) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg(47691) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Montering af betonelementer(44814) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Montering og indretning af rammetelte (40583) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Nivellering(47665) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Normer for betonfremstilling(43571) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oliebehandlede gulve (47172) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 248 Opbevaring og forsendelse af farligt gods(46946) 21%(53)44%(110)23%(58)7%(18)4%(9)0 
 U U Opbygning af virksomhedens website(46504) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Operatør vedligehold, automatik intro(40488) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Operatør vedligehold, mekanisk intro(40449) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg(44273) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oprette brugerflader og udskrifter i database(44340) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oprettelse af database til jobbrug(44337) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstillinger og layout i tekst(47215) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 325 Organisation og samarbejde i transporterhvervene(45646) 34%(109)46%(148)17%(55)3%(10)1%(3)3 
 U U Overskudsproduktion i restaurant og kantine(45498) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Periodisk rengøring (47492) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 3577 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996) 35%(1249)44%(1588)15%(527)5%(164)1%(49)13 
 4,2 326 Personbefordring med bus(40531) 44%(142)38%(125)11%(35)5%(17)2%(7)4 
 4,0 262 Personbefordring med taxi(46927) 32%(84)48%(125)13%(34)4%(10)3%(9)1 
 U U Personlig planlægning af rengøringsarbejdet(47182) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Planlægning og valg af virksomhedens webløsning(46505) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat(42389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Planteliv, økologi og miljølære(45728) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Plantevækst og etablering af grønne anlæg(42316) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje(44597) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Plænegræs, vækstforhold og gødning (44596) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Polishbehandlede gulve (47173) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Prisberegning i den daglige madproduktion(46816) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Produktion for operatører i procesindustrien(47290) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 504 Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri(40443) 20%(101)58%(292)19%(96)2%(12)1%(3)3 
 U U Produktionskemi for operatører(44216) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 457 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) 32%(144)45%(207)16%(73)5%(23)2%(10)0 
 U U Præsentation af tal i regneark(40750) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job(40390) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Q-lodning(43918) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Q-lodning af SMD-komponenter(43916) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Rengøring af boligtekstiler(47491) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Rengøringsmidler og materialekendskab(47206) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Rengøringsudstyr og -metoder(47207) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Råvarer i køkkenet(47350) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U SMD-produktion(43997) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sammensætning af menu i restaurant og kantine(45492) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Service af el-låse og video, ejendomsservice (46534) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Service og betjening af maskiner, ejendomsservice(45620) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sikker adfærd i produktionsvirksomheder(47075) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 902 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259) 25%(224)55%(494)16%(145)4%(34)1%(5)7 
 U U Slap armering - udførelse af enkle opgaver(45161) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Smørrebrød - nu og i fremtiden(40839) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 594 Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus(40837) 38%(225)52%(310)9%(51)1%(4)1%(4)0 
 U U Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder(46945) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Supper og saucer i restaurant og kantine(45496) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 266 Systematisk problemløsning for operatører(43939) 42%(113)44%(116)9%(25)3%(7)2%(5)0 
 U U Systemstilladser - opstilling mv.(44004) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem(47216) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper(44672) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.(40152) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1013 Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073) 25%(257)53%(537)16%(158)5%(49)1%(12)3 
 U U Time-, sags- og ressourcestyring(328952) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Træer og buske om sommeren(42395) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.(42305) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tynde fiberarmerede betonelementer - fremstilling(44793) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udvidet beskæring(40843) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udvikling og teknologi i transporterhvervene(45647) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web(46508) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ukrudtbekæmpelse uden kemi(46661) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1737 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136) 24%(418)55%(964)16%(275)4%(64)1%(16)3 
 U U Ventilation og indeklima - ejendomsservice(41719) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 393 Videndeling og læring for medarbejdere(45369) 26%(103)52%(203)15%(60)6%(22)1%(5)1 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Årstidens blomsterbinderi(40462) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(U)48%(U)15%(U)4%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.