Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 16 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Medicinadministration(42680) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere(40805) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,6 43 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851) 67%(29)28%(12)5%(2)0%(0)0%(0)1 

 4,6 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 62%(U)33%(U)5%(U)0%(U)0%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.