Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 2550 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 578 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834) 32%(186)53%(305)12%(68)3%(16)1%(3)0 
 U U Anvend informationer fra internettet til jobbrug(46491) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brug af pc på arbejdspladsen(45565) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 520 Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473) 39%(202)45%(233)10%(53)5%(28)1%(4)1 
 4,1 934 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142) 37%(344)47%(437)10%(92)5%(49)1%(12)1 
 U U Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.(42952) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 995 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem(40934) 38%(380)48%(475)11%(110)2%(23)1%(7)0 
 U U Implementering af handleplaner ifølge serviceloven(40138) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 1518 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930) 47%(706)41%(626)10%(151)2%(26)1%(9)0 
 4,1 887 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929) 35%(312)50%(443)10%(92)3%(28)1%(12)0 
 U U Kliniske opgaver i almen praksis(48093) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 188 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933) 58%(109)30%(57)9%(16)2%(3)2%(3)0 
 4,1 990 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977) 34%(336)49%(483)12%(115)4%(41)2%(15)0 
 4,2 569 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622) 33%(187)55%(311)9%(51)3%(16)1%(4)0 
 4,2 179 Medicinadministration(48101) 37%(66)46%(83)12%(22)4%(7)1%(1)0 
 3,9 420 Medicinadministration(42680) 22%(92)53%(222)19%(79)5%(23)1%(4)0 
 4,3 911 Medvirken til rehabilitering(40126) 42%(383)45%(411)10%(89)2%(22)1%(6)0 
 4,1 344 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258) 36%(125)47%(160)14%(47)3%(9)1%(3)0 
 U U Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere(40805) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Omsorg for personer med demens(44327) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen(47474) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 603 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823) 33%(198)49%(297)13%(76)4%(26)1%(6)0 
 4,3 568 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674) 43%(242)48%(275)8%(44)1%(6)0%(1)0 
 4,3 568 Personer med demens, sygdomskendskab(42673) 43%(242)48%(275)8%(44)1%(6)0%(1)0 
 4,3 258 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851) 47%(122)40%(104)10%(25)1%(3)2%(4)0 
 4,4 524 Pædagogiske metoder i ældreplejen(40999) 48%(251)46%(243)6%(29)0%(1)0%(0)0 
 4,2 719 Rehabilitering som arbejdsform(40125) 38%(270)49%(352)10%(71)3%(18)1%(8)0 
 4,2 560 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665) 39%(217)45%(254)12%(68)2%(11)2%(10)0 
 4,1 439 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598) 36%(159)46%(201)11%(49)5%(22)2%(8)0 
 4,1 415 Selvstændigt arbejde med rehabilitering(40127) 34%(142)46%(192)17%(72)2%(7)0%(2)0 
 4,2 342 Støtte ved kognitiv behandling(46835) 38%(130)48%(163)12%(41)2%(7)0%(1)0 
 4,1 439 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266) 36%(159)46%(201)11%(49)5%(22)2%(8)0 
 4,2 902 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874) 43%(386)42%(379)10%(93)3%(30)2%(14)0 
 U U Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 1357 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260) 38%(510)47%(636)10%(139)4%(52)1%(20)0 
 4,4 174 Videndeling og læring for medarbejdere(45369) 52%(91)37%(65)6%(11)4%(7)0%(0)0 

 4,2 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 39%(U)46%(U)11%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.