Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
 963 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Arbejde med sindslidende med misbrug(40599) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 303 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142) 22%(68)57%(174)15%(45)5%(14)1%(2)1 
 3,8 759 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.(42952) 17%(132)54%(408)21%(161)5%(35)3%(23)2 
 U U Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien(40939) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45783) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 248 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930) 24%(59)52%(128)23%(56)2%(5)0%(0)0 
 3,9 244 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929) 19%(47)55%(135)23%(57)2%(5)0%(0)0 
 U U Klinisk observation, refleksion og handling(47733) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 477 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977) 34%(160)50%(237)12%(55)4%(20)1%(5)3 
 U U Magt og omsorg(44627) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 289 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258) 37%(106)48%(138)10%(28)4%(12)2%(5)2 
 U U Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 918 Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821) 25%(233)54%(498)15%(141)3%(32)2%(14)2 
 U U Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 333 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851) 23%(78)56%(188)16%(53)4%(12)1%(2)2 
 3,9 510 Samarbejde med ældre om gode kostvaner(42933) 19%(98)57%(290)19%(98)2%(12)2%(12)2 
 U U Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre(42934) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udviklingshæmmede med autisme(40963) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 996 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935) 25%(246)55%(544)15%(153)4%(39)1%(14)0 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(U)53%(U)17%(U)4%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.