Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
 348 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg(47054) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 501 Kvægproduktion, ajourføring(45303) 30%(149)58%(291)11%(56)0%(2)1%(3)0 
 4,4 398 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390) 56%(224)33%(131)8%(31)2%(9)1%(3)0 
 U U Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 265 Produktionsstrategier i landbruget(44980) 24%(63)66%(176)10%(26)0%(0)0%(0)0 
 U U Sikkerhedseftersyn af teknik i jordbruget(47165) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 764 Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus(40837) 29%(219)58%(441)12%(88)2%(12)1%(4)1 
 U U Svineproduktion, ajourføring(45302) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,1 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 31%(U)55%(U)11%(U)1%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.