Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium
 228 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 20 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat(45780) 40%(8)45%(9)15%(3)0%(0)0%(0)0 
 U U Anerkendende ledelse(42833) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvend informationer fra internettet til jobbrug(46491) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 40 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) 10%(4)88%(35)2%(1)0%(0)0%(0)0 
 U U Anvendelse af periodisk beregning og registrering(47382) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,5 32 Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755) 62%(20)25%(8)12%(4)0%(0)0%(0)0 
 U U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(40447) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job(40391) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(47381) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Debitorstyring(45964) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader(40174) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Design og automatisering af regneark(44346) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U E-mail til jobbrug(47293) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Etablering af selvstyrende grupper(45364) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Events i detailhandlen(40339) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører(43941) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere(46541) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U God ergonomi i rengøringsarbejdet(45382) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Håndtering af ensidigt gentaget arbejde(45372) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 27 Inspiration til det lange hår(42853) 30%(8)48%(13)19%(5)4%(1)0%(0)1 
 4,5 32 Inspiration til nyeste frisuredesign(40889) 56%(18)38%(12)6%(2)0%(0)0%(0)0 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd(44979) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd(44978) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation i teams(45366) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation og feedback i administrativt arbejde(47297) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 24 Kommunikation som ledelsesværktøj(47751) 54%(13)21%(5)25%(6)0%(0)0%(0)0 
 U U Konceptanvendelse i detailhandlen(47598) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konteringsinstrukser(45963) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kreditorstyring(45961) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kunde/leverandørforhold for operatører(45363) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion(45370) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitetsstyring i virksomheden(45371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean i administrative funktioner(40370) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean support i produktionen(47085) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører(43938) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 28 Ledelse og samarbejde(47753) 54%(15)25%(7)21%(6)0%(0)0%(0)0 
 4,3 24 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752) 54%(13)21%(5)25%(6)0%(0)0%(0)0 
 U U Lederens rekrutteringsværktøjer(40653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Likviditetsstyring(45959) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 40 Medarbejderinvolvering i ledelse(47750) 52%(21)25%(10)22%(9)0%(0)0%(0)0 
 4,4 28 Mødeledelse(47754) 57%(16)21%(6)21%(6)0%(0)0%(0)0 
 U U Opstilling og analyse af årsregnskabet(45972) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Placering af resultat- og balancekonti(45965) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 74 Produktinformation og vejledning i detailhandlen(40004) 38%(28)39%(29)20%(15)3%(2)0%(0)12 
 4,4 24 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) 46%(11)46%(11)8%(2)0%(0)0%(0)0 
 U U Projektudvikling og gennemførelse(45987) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job(40390) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 24 Reklamationshåndtering(44478) 38%(9)42%(10)17%(4)4%(1)0%(0)0 
 3,2 18 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003) 0%(0)33%(6)50%(9)17%(3)0%(0)2 
 U U Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sikker adfærd i produktionsvirksomheder(47075) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Systematisk problemløsning for operatører(43939) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper(44672) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udvikling af sikkerhedskultur i industrien(47076) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet(45970) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Årsafslutning af bogholderiet(40008) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Økonomiske styring af lageret(45958) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,2 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 40%(U)43%(U)16%(U)1%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.