Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 80 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUAnerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet med udsatte og sårbare børn og unge(40736)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBørn og natur(44771)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDe almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUErgonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUFaglig læsning(47670)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUFaglig skrivning(47671)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUForebyggelse og sundhedsfremme(45061)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGenerel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45784)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUInkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUIntroduktion til førstehjælp på jobbet(42730)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKonflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKonflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULeg og læring med digitale medier i dagtilbud(47732)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMagt og omsorg(44627)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedicinadministration(42680)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedvirken til rehabilitering(40126)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUNeurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOmsorg for personer med demens(44327)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOmsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPalliativ omsorg for mennesker med demens(42900)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPersoner med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,227Personer med demens, sygdomskendskab(42673)37%(10)52%(14)7%(2)4%(1)0%(0)1 
 UUPleje af patient med akut medicinsk sygdom(44008)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPleje og behandling af diabetikere(42683)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UURehabilitering som arbejdsform(40125)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSamarbejde med ældre om gode kostvaner(42933)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSelvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSelvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSocialpædagogik og aktiverende metoder(40600)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTeater og drama i pædagogisk arbejde(44798)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTræning af borgere i eget hjem(47262)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUUhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVelfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVoldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling(44886)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVærtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,2UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)42%(U)41%(U)13%(U)4%(U)0%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.